სამუშაო მაგიდა №26

სტილი - თანამედროვე

მასალა - დაშპონილი მდფ

ხის ანათალი - ბუნებრივი მუხა

მზგავსი პროდუქცია